Rosæsonen 2018

Mandage - torsdage

Roning for alle kl. 18.30 - ca. kl. 20.30

Motionsudstyr

Indendørs cykel- , ro- og kajakerergometre.

Ergometer roning

Se mere her

Sikkerhed til søs

DFfR har en side om dette Læs her

Roning
er også oplevelser

Årets robilleder 2017

Stubbekøing roklub årets foto 2017
Vinder: Ove
Juleoptog december 2017

Klubbens CVR nr.

CVR. nr. 2958 3633

Netbank - kontingent

Nordea reg. 0674
Nordea konto 7563 260 992

Sydhavsøernes
Ronetværk

Roklubberne på Lolland-Falster og Møn i fælles DFfR ronetværk:
Sydhavsøernes Ronetværk

Rokreds Sydhavsøerne

9 klubber Lolland, Falster og Møn.
Sydhavsregatta - Alstrup Huset
Hjemmesiden ikke tilgængelig pt.

 

Standerhejsning 2018

Se video fra dagen her

 

standerhejsning2018-arbejder
En af dagens opgaver inden
standerhejsning er etablering af broen.

Tove og georg Roklubben
Tove og Georg

Bådebro indvies
Bådebroen indvies

Nyheder - Reportager

Standerhejsning 2018

Standerhejsningen 2018
Jeanette og Jens Ole ved flaget

Generalforsamling 26. februar 2018

formanden 40 år
Der skåles for Formanden -i
denne rosæson 40 års jubilæum.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Villy Hansen.
Næstformand: Hans Kjær.
Kasserer: Erling Allerup.
Bogholder: Finn Juul Hansen.
Sekretær: Lene Jepsen.