Vintersæsonen - 2017/18

Mandage - torsdage

Aktiviteter i klubhuset

Motionsudstyr

Indendørs cykel- , ro- og kajakerergometre.

Ergometer roning

Se mere her

Sikkerhed til søs

DFfR har en side om dette Læs her

Roning
er også oplevelser

Årets robilleder 2017

Stubbekøing roklub årets foto 2017
Vinder: Ove
Juleoptog december 2017

Klubbens CVR nr.

CVR. nr. 2958 3633

Netbank - kontingent

Nordea reg. 0674
Nordea konto 7563 260 992

Sydhavsøernes
Ronetværk

Roklubberne på Lolland-Falster og Møn i fælles DFfR ronetværk:
Sydhavsøernes Ronetværk

Rokreds Sydhavsøerne

9 klubber Lolland, Falster og Møn.
Sydhavsregatta - Alstrup Huset
Hjemmesiden ikke tilgængelig pt.

 

Vinterens arbejdslørdage

17. marts (bro sættes ud).

Alle dage startes med morgenkaffe kl. 07.00.
Arbejderne begynder kl. 08.00.
Kkl. ca. 12.30 er der frokost.
Morgenmad og frokost v. roklubben.
Vi slutter ved 15.30 - 16-tiden.

Standerhejsning 2018

Lørdag 24. marts

Vi starter kl. 07.00 med morgenkaffe
Dagen hvor klubhuset gøres klar til standerhejsning. Standerhejsning kl. 14.00
Læs dagens program her

Kortstyrmandskursus

Der afholdes Kortstyrmands – Kursus I Saxkjøbing Roklub
Lørdag d. 03-03-2018 kl. 09:30 – 12:00
Lørdag d. 10-03-2018 kl. 09:30 – 12:00
Lørdag d. 17-03-2018 kl. 09:30 – 12:00
Kurset består af 9 lektioner
Styrmandens ansvar og pligter, Materiellet, Styreteknik, Vind og vejr, Skadeforebyggelse og nødhjælp, Søvejsregler, Kommandoer,
Tovværk og knob og (Lokalfarvandet)
Pris 50,00 kr. pr deltager

Tilmelding til Svend Rykær Saxkjøbing Roklub
Svend.ry14@gmail.com

PS. Sidste dato for tilmelding 24-02-2018 - kontakt evt. Villy.

4 eller 8 GP

GP er roning i romaskine på tid over forskellige distancer – og det er kun for SJOV!
5. runde marts måned


 

Nyheder - Reportager

Ergometer februar 2018

ergometer
Villy og Finn i motionsrummet

Generalforsamling 26. februar 2018

generalforsamlingen 2018
19 medlemmer til stede.
Max ønskede ikke genvalg, ny i
bestyrelsen Hans Kjær.

formanden 40 år
Der skåles for Formanden -i
denne rosæson 40 års jubilæum.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Villy Hansen.
Næstformand: Hans Kjær.
Kasserer: Erling Allerup.
Bogholder: Finn Juul Hansen.
Sekretær: Lene Jepsen.
Endvidere fordeltes i grove træk de overordnede arbejdsopgaver i bestyrelsen.
Aktivitetsplan for kommende rosæson (Hans).
Rovagt- og rengøringsplan (Hans).